Feiten & fabels

Wist je dat:

  • Ruim twee miljoen Nederlanders migraine hebben.
  • Vrouwen bijna drie keer vaker last van migraine hebben als mannen.
  • Migraine op de tweede plaats staat van de meest belastende ziektes wereldwijd.

Migraine komt bij veel mensen voor en kan een grote impact hebben op hun leven. Hoewel migraine veel meer is dan alleen hoofdpijn, is lang niet iedereen zich daarvan bewust. Er bestaan daarnaast veel verschillende verhalen over wat migraine veroorzaakt en welke factoren een migraineaanval kunnen beïnvloeden. Tijd om de feiten van de fabels te onderscheiden. Welke invloed hebben o.a. stress, voeding en slapen op migraine?

De invloed van stress

Vaak wordt gedacht dat stress de oorzaak is van migraine. Dit is niet het geval. Wel bestaan er verschillende verbanden tussen stress en migraine. Zo geven patiënten aan dat hun spieren in stressvolle perioden gespannen zijn – bijvoorbeeld in de nek, schouders en gezicht – en dat dit tot een migraineaanval kan leiden. Daarnaast hebben mensen met migraine vaak juist een migraineaanval op het moment dat zij zich ontspannen (na een periode van stress). Bovendien kan een stressgevoel onderdeel zijn van een migraineaanval die al is begonnen: sommige patiënten voelen zich kort voor een aanval gejaagd of onrustig.

Slaappatroon

Lichamelijke factoren, zoals vermoeidheid, (grote) lichamelijke inspanning of een verminderde weerstand, kunnen een invloed hebben op het krijgen van een migraineaanval. Het aanhouden van een vast slaappatroon kan daarom een uitkomst bieden voor mensen met migraine, aangezien te weinig of te veel slapen de kans op migraine kan vergroten.

Voeding

Er wordt vaak gedacht dat er een relatie bestaat tussen het eten en/of drinken van bepaalde voedingsmiddelen – zoals chocola – en het krijgen van migraine. Hiervoor bestaat geen wetenschappelijk bewijs. Onderzoekers denken dat deze specifieke behoeften kort voor een aanval, bijvoorbeeld zin hebben in zoetigheid, eerder een onderdeel van de aanval zijn en een signaal vormen dat de hoofdpijnfase snel volgt. Toch geven veel mensen met migraine aan dat zij een relatie zien tussen hun eetpatroon en migraine. Met behulp van een diëtist en/of het bijhouden van een hoofdpijndagboek is het mogelijk een eventuele relatie tussen eten/drinken en een migraineaanval te onderzoeken. Meer weten?

Erfelijkheid

Uit onderzoek is gebleken dat migraine erfelijk kan zijn. Deze erfelijkheid is vaak complex: er zijn namelijk verschillende genen die er ieder (en gezamenlijk) voor kunnen zorgen dat een persoon een verhoogde gevoeligheid heeft voor migraine. Meer weten?

Medicatie

Mensen denken vaak dat migraine valt op te lossen door een paracetamol te slikken. Dit is niet onwaar, maar het is afhankelijk van de persoon met migraine. Bij sommige migrainepatiënten helpt het slikken van een pijnstiller, zoals paracetamol of ibuprofen. Bij andere migrainepatiënten heeft dit totaal geen effect. Zij kunnen via de huisarts (hoofdpijnspecifieke) aanvalsmedicatie verkrijgen, zoals verschillende soorten triptanen. Daarnaast is er ook preventieve medicatie beschikbaar.
 Meer weten?

Hormonen

Vrouwelijke hormonen kunnen invloed hebben op migraine. Zo kunnen hormonale schommelingen (bijvoorbeeld rond de eisprong of menstruatie), een zwangerschap of de overgang de kans op een migraineaanval vergroten.

Omgevingsfactoren

Sommige mensen met migraine geven aan dat de volgende omgevingsfactoren een invloed kunnen hebben op het krijgen van migraine: fel en/of flikkerend licht, harde geluiden en lawaai, sterke geuren, tabaksrook en luchtdrukverschillen. Ook hier geldt dat door het bijhouden van een hoofdpijndagboek het mogelijk is een eventuele relatie tussen deze factoren en een migraineaanval te onderzoeken.